Kunstauktion

Auktion

Pakhusets auktion giver mulighed for at have værker hjemme før man evt. beslutter sig for at købe et værk.

Årets indkøbte værker, samt tilbageleverede værker, sættes på auktion i november måned.

Her bydes på èt års leje.  Såfremt et værk bydes op til salgsprisen – eller herover – overgår værket til eje.

Den indbetalte leje vil være en del af købsprisen ved køb.

Når en lejer ønsker at beholde et lejet værk, betales 20% af værkets oprindelige værdi årligt, indtil værket er fuldt ud betalt.  Man er altid velkommen til at betale et værk hurtigere ud.

Et værk kan kun lejes på auktion 2 år af samme husstand/familie, herefter skal der afdrages på værket hvis man fortsat ønsker dette værk.

Såfremt en lejer ikke ønsker at beholde et lejet værk, medbringes dette – eller afleveres på anden måde – til næste års auktion, og bliver igen sat på auktion.

Bestyrelsen kan fastsætte beløb for minimums-bud/overbud – for at sikre en rimelig hurtig afvikling af auktionen.

Lejer er erstatningsansvarlig overfor Pakhuset såfremt et værk beskadiges eller bortkommer.

Det kan være sjovt at danne mindre kunstcirkler, hvor man lejer værker som cirkulerer blandt de deltagende i årets løb.

Vedr. Værker/medlemskab

Man har pligt til at være medlem af Pakhuset, så længe man har lejede eller købte værker man afdrager på. Ved udmeldelse af foreningen, skal lejede værker betales ud eller leveres tilbage.

DENNE SIDE ER UNDER OPBYGNING

Aktuelle

Næste auktion er søndag den 5.november, 2023

Alle