Bestyrelse


Formand:
Hanne Bernstein
Grønnegade 41 D, 5600 Faaborg
Mail: hanne.bernstein@gmail.com
Mobil: 42 50 02 58


Næstformand:
Astrid Hauerbach
Prices Havevej 10, 5600 Faaborg
Mail: astridhauerbach@yahoo
Mobil: 6146 1947


Kasserer: 
Jytte Grum-Schwensen
Brahesmindeparken 5.D, 5600 Faaborg
Mail: jyttegrum@mail.tele.dk
Mobil: 61 86 77 21


Sekretær: 
Birgit Riisager
Degnevangen 6, 5762 Vester Skerninge
Mail: birgit@arnebirk.dk
Tlf.: 62 21 61 71
Mobil: 51 37 31 39


Tovholder medlemsudstillinger: 
Karen Tholle
Bystævnevej 37, 5600 Faaborg
Mail: karen@tholle.dk
Tlf: 62 60 18 36
Mobil: 60 66 09 45