Generalforsamling, 5. februar 2024

Dag: Den 5. februar,

Tidspunkt: kl. 19.

Sted: Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, 5600.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for året – formanden
3. Det reviderede regnskab – kasserer. Forslag til kontingent næste år
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Hanne Bernstein, Birgit Riisager – begge kan genvælges
Jette Schapiro – ønsker ikke genvalg
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Lisbeth Kaare, Supp. Birthe Michaelsen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Esben Fog vil fortælle om sin bog: Fotografiske fortællinger – fotografier
gennem 30 år.
8. Eventuelt

Den forlorne skildpadde er afgået ved døden og der serveres kaffe/kage.

Der vil være udlodning af nogle kunstværker.

Kategori: